İnşaat Alanı Hesaplama

Aşağıdaki hesaplama aracına parsel alanı ile birlikte TAKS ve KAKS değerlerini girdikten sonra hesapla butonuna basınız.

Sayfanın devamında bu konu hakkında merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.
İnşaat Alanı Hesaplama Aracı
* Doldurulması zorunlu alanlar.
NOT: TAKS ve KAKS değerleri 30/120 örneğinde olduğu gibi kesirli biçimde ifade edildiyse; TAKS için kesirli ifadedeki payı 100'e bölerek (0,30), KAKS içinse paydayı 100'e bölerek (1,20) elde ettiğiniz değerlerini giriniz.
  1. m2
    (Örn. 1826,55)
  2. (Örn. 0,30)
  3. (Örn. 1,20)

Toplam inşaat alanı nedir?

Aynı parsel içerisinde yer alan tüm yapıların sahip olduğu inşaat alanlarının toplamına toplam yapı inşaat alanı denilmektedir. Toplam inşaat alanı ise toplam yapı inşaat alanından farklı olarak avluluklar ve ışıklıklar haricinde; bodrum, asma ve çatı katı arasında yer alan tüm mekânlar, katta ya da zeminde yer alan teraslar, çatıda ya da katta yer alan bahçeler, açık çıkmalar, balkonlar ve binada yer alan tüm katların toplam alanını içermektedir.

TAKS nedir?

Taban alan katsayısının kısaltmasıdır. Bir parselde inşa edilebilecek yapı veya yapıların toplam oturum alanının, aynı parselin büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen katsayıdır. Örneğin 1.000 m2 büyüklüğündeki bir parselde 500 m2 taban alanına sahip bir yapı yapılabiliyorsa, bu parselin TAKS değeri 500/1.000 = 0,5 olarak hesaplanır.

KAKS nedir?

Kat alan katsayısının kısaltmasıdır. Bir parselde inşa edilebilecek toplam kat alanının, aynı parselin büyüklüğüne bölünmesiyle elde edilen katsayıdır. Örneğin 1.000 m2 büyüklüğündeki bir parselde 2.000 m2 inşaat yapılabiliyorsa, bu parselin KAKS değeri 2.000/1.000 = 2,0 olarak hesaplanır.

Emsal nedir?

Halk arasında KAKS terimi yerine genelde emsal terimi kullanılmaktadır. Dolayısıyla emsal denilince kastedilen şey aslında KAKS'tır.

Gabari nedir?

Bir binanın, yöre imar dairesinin öngördüğü azami yüksekliğidir. Diğer bir deyişle, bir arsaya inşa edilebilecek en yüksek yapının uzunluğunun metre cinsinden ifadesidir.

Toplam inşaat alanı nasıl hesaplanır?

Parsel alanının, emsal yani KAKS değeri ile çarpılmasıyla toplam inşaat alanı hesaplanır. Örneğin 1.000 m2 bir parselde 2,3 KAKS ile toplam 2.300 m2 inşaat yapılabilmektedir.

Yapı oturum alanı nasıl hesaplanır?

Parsel alanının TAKS değeri ile çarpılmasıyla hesaplanır. Örneğin 1.000 m2 büyüklüğündeki bir parselde TAKS 0,4 ise bu parselde en fazla 1.000 x 0,4 = 400 m2 taban (oturum) alanına sahip bir yapı inşa edilebilir. Parseldeki yükseklik sınırını aşmayacak şekilde taban alanını daha küçük tutarak

İnşa edilebilecek en fazla kat sayısı nasıl hesaplanır?

Parseldeki azami yükseklik sınırını aşmaması ve üst katlarda çıkma yapılmaması şartıyla toplam inşaat alanının, yapının taban alanına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin 2.000 m2 toplam inşaat alanına sahip bir parselde 400 m2 taban alanına sahip 2.000/400 = 5 katlı bir bina inşa edilebilmek mümkündür.